DidArt bol dlhodobý medzinárodný projekt (od 2002 do 2009) zameraný na sprístupňovanie súčasného umenia a lepšie porozumenie umeleckému svetu návštevníkmi galérií a múzeí. Každý ročník programu bol zameraný na iný hlavný cieľ či tému z danej oblasti. Projekt organizovala NCSU v spolupráci s hlavným partnerom MAMbo – Museo d'Arte Moderna di Bologna – Istituzione Galleria d'Arte Moderna. 

 

Hlavným výstupom projektu v rokoch 2008 a 2009 bol multimediálneho vzdelávací balíček, ktorého koncept dotvorili predstavitelia desiatich partnerských organizácií v roku 2009
v Bologni. 

Nosnou témou alebo leitmotívom balíčka bola identita. Každá partnerská organizácia prispela jedným vzdelávacím nástrojom sprístupňujúcim súčasné umenie.

 

Nadácia – Centrum súčasného umenia pripravila návrh virtuálnej tvorivej dielne s názvom Zapoj sa. Edukačné CD – jedinečný didaktický nástroj v elektronickej forme určený pre deti, ktorý formou virtuálnej dielne sprístupňuje súčasné vizuálne umenie. Je to technicky prepracovaný workshop na CD, interaktívny multimediálny kurz vo flashi. Môže byť využitý ako pomôcka pri výučbe umenia a kultúry (výtvarná výchova, výchova umením), iných spoločenskovedných predmetov, anglického jazyka, ako aj pri výučbe informatických predmetov. V galériách môže slúžiť ako hra sprístupňujúca súčasné výtvarné umenie. 


V júni 2009 bol projekt, multimediálny vzdelávací balíček a jednotlivé didaktické nástroje predstavené v Ríme miestnym múzejným pedagógom a návštevníkom múzea.