V spolupráci s European Cultural Foundation v Amsterdame a VŠMU v Bratislave organizovala Nadácia - Centrum súčasného umenia v apríli roku 2006 jarný päťdňový kurz pre manažérov kultúry

Čo bolo predmetom kurzu?
Od 90. rokov 20. storočia prechádzala oblasť kultúry v krajinách strednej a východnej Európy obdobím dramatických zmien a rozvoja. Tento zásadný posun spôsobil, že spoločnosti týchto krajín a v rámci nich aj manažéri kultúry stoja pred množstvom nových výziev a príležitostí. Zatiaľ čo kultúrni manažéri v etablovaných kultúrnych inštitúciách sú nútení zmeniť samotnú štruktúru týchto inštitúcií, aby boli pripravené spĺňať požiadavky budúcnosti, aktivisti novozaložených umeleckých iniciatív sa snažia udržať si svoje postavenie inovátorov na miestnej kultúrnej scéne prostredníctvom upevňovania svojej tvorby a zabezpečovania prežitia organizácie. 

Cieľ kurzu:
S cieľom reagovať na tieto výzvy sa kurz zameriaval na oboznámenie kultúrnych manažérov so súborom strategických riadiacich schopností, ktoré im umožnia analyzovať a úspešne rozvíjať svoje organizácie, nasmerujú ich k štrukturálnym zmenám, ako aj k finančnej a prevádzkovej udržateľnosti. 

 

Kurz vychádzal zo špecificky vypracovanej metodológie a zároveň čerpal z praktických skúseností, ktoré Európska kultúrna nadácia a lektori kurzu získali v priebehu implementácie množstva projektov zameraných na organizačný rozvoj a budovanie kapacít umeleckých iniciatív v transformujúcich sa oblastiach (juhovýchodná Európa, Rusko, Stredná Ázia atď.).

Účastníci boli vyškolení v oblasti analyzovania prostredia a potenciálu vlastnej organizácie, ako aj v oblasti prípravy strategického plánu smerujúceho k dlhodobejšiemu pokroku organizácie.  

Forma kurzu:
Kurz bol kombináciou prednášok, praktických workshopov za účasti kultúrnych manažérov so skúsenosťami s rozvojom vlastných organizácií a exkurzií vo viacerých životaschopných umeleckých organizáciách pôsobiacich na transformujúcom sa Slovensku. Ako sprievodca kurzom slúžila publikácia Manažment umenia v turbulentnom období (M. Dragicevic Sesic,
S. Dragojevic).

Tréneri/lektori/facilitátori:  
Sanjin Dragojevic, University of Zagreb, Croatia 
Milena Dragicevic Sesic, University of Arts Belgrade, Serbia 
Janka Vukmir, Institute for Contemporary Art Zagreb, Croatia 
Teodor Celakoski, Multimedia Institute Zagreb, Croatia 
Maja Juric, Exit Theatre, Zagreb, Croatia (t.b.c.) 
Svetlana Waradzinová, The Academy of Music and Dramatic Arts , Slovakia