Nadácia – Centrum súčasného umenia a Civil Society Development Foundation ponúkli v roku 2006 sériu jesenných vzdelávacích tréningov v oblasti manažmentu kultúry pre kultúrnych manažérov a pracovníkov pôsobiacich na rôznych pozíciách v organizáciách zameraných na umenie a kultúru na Slovensku.

 

Účastníci tréningov boli súčasťou interaktívneho vzdelávania v malých pracovných skupinách a pod vedením slovenských junior trénerov sa oboznámili s praktickými slovenskými i zahraničnými príkladmi v ponúkaných témach. Zároveň sa zdokonalili v efektívnom využívaní nástrojov a metód kultúrneho manažmentu a priamej aplikácie vo svojej organizácii. 

 

 28. – 29. september 
PR A KOMUNIKÁCIA(lokalita: Dolný Kubín)

 3. – 4. október 
ROZVOJ PUBLIKA (lokalita: Bratislava a okolie)

17. - 18. október 
PR A KOMUNIKÁCIA (lokalita: Bratislava a okolie)

7. – 8. november 
PROJEKTOVÝ MANAŽMENT (lokalita: Banská Bystrica)

7. – 8. december 
ZÍSKAVANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV (lokalita: Bratislava a okolie)

11. – 12. január 2007 
MARKETING (lokalita: Bratislava a okolie)