Vzdelávací program Tréning trénerov (TOT) realizovala Nadácia - Centrum súčasného umenia v spolupráci s CSDF Budapešť v rokoch 2004 a 2005.

Projekt Posilnenie kultúrneho sektora / Implementácia efektívnych modelov manažmentu v oblasti umenia a kultúry/ Training of Trainers bol zameraný na posilnenie ľudských zdrojov (capacity building) a profesionalizácie fungovania kultúrnych organizácii a s tým súvisiace zvýšenie udržateľnosti kultúrneho sektora.

Zámer projektu: 
Hlavným zámerom projektu bolo priniesť a implementovať (rozšíriť) nové modely efektívneho manažmentu a zároveň "vychovať" novú generáciu trénerov a lídrov v oblasti kultúry a umenia na Slovensku. 

Ciele programu: 

  • Zlepšenie manažmentu organizácií pôsobiacich v oblasti umenia a kultúry a tým zvýšenie udržateľnosti kultúrneho sektora - prezentácia nových trendov a modelov efektívneho manažmentu, ktoré sú využiteľné aj v iných oblastiach.
  • Rozvoj a vzdelávanie novej generácie lídrov a trénerov, ktorí môžu tieto modely manažmentu ďalej šíriť. 
  • Vytvorenie networku a iniciovanie mobility a spolupráce medzi trénermi, lídrami, manažérmi, a výskumnými pracovníkmi v oblasti manažmentu kultúry na národnej a medzinárodnej úrovni. 
  • Sprostredkovanie výmeny informácií a pracovných možností v tejto oblasti nielen na Slovensku, ale za asistencie CSDF aj v zahraničí.


Témy jednotlivých tréningov:

december 2004 
- prípravný tréning zameraný na "trainership" 
január - december 2005
- strategický manažment/strategické myslenie 
- udržateľnosť kultúrnych organizácií 
- budovanie publika 
- komunikácia (PR a marketing) 
- fundraising