Všetky uvedené publikácie si môžete zakúpiť priamo v sídle Nadácie – Centra súčasného umenia na Kozej ulici 11, alebo objednať na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , ako zásielku na dobierku.

 

publikacie-1

Hungry Eye

Zborník textov ako suplement medzinárodného seminára venovaného experimentálnemu filmu, ktorý sa konal v roku 2000 v Banskej Štiavnici.

Cena: 3,30 €

publikacie-2

Gender Studies

Publikácia je výsledkom vzdelávacieho programu Rodové štúdiá v umení a kultúre / Gender Studies in Arts and Culture, realizovaného v akademickom roku 1998/99, ktorý, rovnako ako publikácia, prezentuje rodovo špecifický pohľad na súčasné umenie. Texty: Martina Pachmanová, Leonida Kovać, Edit András, Péter György, Katalin Timár, Mirek Vodrážka, marion von Osten, Katie Lloyd-Thomas, Zuzana Kiczková, Andrea B. Braidt.
Cena: 3,30 eur

publikacie-3

Terény

okumentácia aktivít alternatívneho akčného zoskupenia Terény (1982-1987) z pera dvorného teoretika skupiny Radislava Matuštíka. Publikácia zhromažďuje a zverejňuje materiály slovenského alternatívneho umenia akcie a pripomína prácu kolektívu štrnástich autorov, ktorí sa spojili v období neslobody.

Cena: 10 eur

atelier-jedna web

I. otvorený ateliér
Katalóg k legendárnej akcii začiatku
70. rokov I. otvorený ateliér, iniciovanej Rudolfom Sikorom v rodinnom dome na Tehelnej 32.
Cena: 6,70 eur

znepokojene web

Znepokojené múzy
Antológia štúdií Oskára Čepana a sedem pristavení sa pri nich teoretika Juraja Mojžiša.
Cena: 6,70 eur

umelec web

Umelec v klietke
Súbor esejí o významných postavách slovenskej výtvarnej moderny a aktuálnych problémoch dneška. Sám autor charakterizuje publikáciu ako vedome nezavŕšený výber komentárov k javom, ktorých príťažlivosti nedokázal odolať. Ako voľne vybraný súbor sond do nedostatočne zmapovaného poľa živých problémov.
Cena: 6,70 eur

 Autoportret-publikacia

Autoportrét
Publikácia približuje vývoj autoportrétu ako špecifického žánru v slovenskom výtvarnom umení od začiatku 20. storočia po súčasnosť. Na pôdoryse ôsmich kapitol s úvodnými syntetickými štúdiami a medailónmi jednotlivých autorov sprevádzaných bohatou obrazovou prílohou autorka predstavuje, ako sa postupne v súvislosti s novým chápaním pozície umelca v spoločnosti – novým vnímaním kategórií priestoru a času, vzťahu k telu a telesnosti i sproblematizovaním pojmu identity jednotlivca – menili podoby sebazobrazenia. Formou typologickej vzorky – od klasického až po intermediálne spôsoby vyjadrenia – prináša zaujímavé ukážky z tvorby viacerých významných umelcov v maľbe, kresbe, grafike, fotografii, koncepte, performancii i videu.

Cena: 25 eur

 Blizsie k muzeu

Bližšie k múzeu

Bližšie k múzeu bol 3-ročný komplexný vzdelávací program vytvorený Nadáciou - Centrum súčasného umenia v Bratislave v spolupráci s Britskou radou v Bratislave, ktorý buduje a rozvíja dobré vzťahy múzeí a galérií s ich publikom a partnermi. Program bol ukončený v júni 2007 Medzinárodnou konferenciou Bližšie k múzeu. K programu bolo vydaná publikácia Materiálová predloha k projektu Bližšie k múzeu, ktorá predstavuje vybrané projekty účastníkov programu, ktoré boli úspešne zrealizované v galériách a múzeách na Slovensku.

Cena: 3,30 eur

 Kriticke pojmy

Kritické pojmy dejín umenia

Slovenský preklad Kritických pojmov dejín umenia s predslovom Miroslava Marcelliho vyšiel v spolupráci s Nadáciou - Centrum súčasného umenia. Preklad medzinárodne známej publikácie Critical Terms for Art History poskytuje nový pohľad na kritické pojmy, objasňuje ich v inej dimenzii významov a interpretácií a jej autori ju vnímajú ako príspevok k uvedomeniu si faktu, že umenie vstupuje do éry nového akcionizmu. Medzi skúmané a hodnotené pojmy patria napríklad reprezentácia, znak, slovo a obraz, narácia, význam / interpretácia, modernizmus, avantgarda, rod, identita a iné.

Cena: 33 eur

Kulturna politika druha strana

Kultúrna politika od Amsterdamu po Žilinu
Publikácia Kultúrna politika od Amsterdamu po Žilinu mapuje rovnomenný projekt rozvoja kultúry v žilinskom regióne, ktorý bol organizovaný European Cultural Foundation, Nadáciou-Centrum súčasného umenia, v spolupráci s Odborom kultúry Úradu Žilinského samosprávneho kraja. Projekt bol zameraný na zmapovanie súčasného stavu kultúrnej infraštruktúry, vytvorenie plánu rozvoja kultúry v Žilinskom kraji, vytýčenie nových vzťahov medzi vládou, regionálnymi a miestnymi samosprávami a umeleckým sektorom. Dôraz kládol najmä na systémové zmeny kultúrnej politiky s dlhodobou víziou v Žilinskom kraji.

DVD k publikácií obsahuje okrem filmového dokumentu "Inovatívne kultúrne projekty v Žilinskom regióne",
aj všetky texty v elektronickej podobe
a výber z príspevkov konferencií na tému regionálnej kultúrnej politiky.

Cena: komplet s DVD - 6,70 eur
         publikácia - 5 eur

Všetky uvedené publikácie si môžete zakúpiť priamo v sídle Nadácie – Centra súčasného umenia na Kozej ulici 11, alebo objednať na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , ako zásielku na dobierku.

publikacie-1

Hungry Eye

Zborník textov ako suplement medzinárodného seminára venovaného experimentálnemu filmu, ktorý sa konal v roku 2000 v Banskej Štiavnici.

Cena: 3,30 €

publikacie-2

Gender Studies

Publikácia je výsledkom vzdelávacieho programu Rodové štúdiá v umení a kultúre / Gender Studies in Arts and Culture, realizovaného v akademickom roku 1998/99, ktorý, rovnako ako publikácia, prezentuje rodovo špecifický pohľad na súčasné umenie. Texty: Martina Pachmanová, Leonida Kovać, Edit András, Péter György, Katalin Timár, Mirek Vodrážka, marion von Osten, Katie Lloyd-Thomas, Zuzana Kiczková, Andrea B. Braidt.
Cena: 3,30 eur

publikacie-3

Terény

okumentácia aktivít alternatívneho akčného zoskupenia Terény (1982-1987) z pera dvorného teoretika skupiny Radislava Matuštíka. Publikácia zhromažďuje a zverejňuje materiály slovenského alternatívneho umenia akcie a pripomína prácu kolektívu štrnástich autorov, ktorí sa spojili v období neslobody.

Cena: 10 eur

atelier-jedna web

I. otvorený ateliér
Katalóg k legendárnej akcii začiatku 
70. rokov I. otvorený ateliér, iniciovanej Rudolfom Sikorom v rodinnom dome na Tehelnej 32. 
Cena: 6,70 eur

znepokojene web

Znepokojené múzy
Antológia štúdií Oskára Čepana a sedem pristavení sa pri nich teoretika Juraja Mojžiša. 
Cena: 6,70 eur


umelec web

Umelec v klietke
Súbor esejí o významných postavách slovenskej výtvarnej moderny a aktuálnych problémoch dneška. Sám autor charakterizuje publikáciu ako vedome nezavŕšený výber komentárov k javom, ktorých príťažlivosti nedokázal odolať. Ako voľne vybraný súbor sond do nedostatočne zmapovaného poľa živých problémov. 
Cena: 6,70 eur

 Autoportret-publikacia

Autoportrét
Publikácia približuje vývoj autoportrétu ako špecifického žánru v slovenskom výtvarnom umení od začiatku 20. storočia po súčasnosť. Na pôdoryse ôsmich kapitol s úvodnými syntetickými štúdiami a medailónmi jednotlivých autorov sprevádzaných bohatou obrazovou prílohou autorka predstavuje, ako sa postupne v súvislosti s novým chápaním pozície umelca v spoločnosti – novým vnímaním kategórií priestoru a času, vzťahu k telu a telesnosti i sproblematizovaním pojmu identity jednotlivca – menili podoby sebazobrazenia. Formou typologickej vzorky – od klasického až po intermediálne spôsoby vyjadrenia – prináša zaujímavé ukážky z tvorby viacerých významných umelcov v maľbe, kresbe, grafike, fotografii, koncepte, performancii i videu.

Cena: 25 eur

 Blizsie k muzeu

Bližšie k múzeu

Bližšie k múzeu bol 3-ročný komplexný vzdelávací program vytvorený Nadáciou - Centrum súčasného umenia v Bratislave v spolupráci s Britskou radou v Bratislave, ktorý buduje a rozvíja dobré vzťahy múzeí a galérií s ich publikom a partnermi. Program bol ukončený v júni 2007 Medzinárodnou konferenciou Bližšie k múzeu. K programu bolo vydaná publikácia Materiálová predloha k projektu Bližšie k múzeu, ktorá predstavuje vybrané projekty účastníkov programu, ktoré boli úspešne zrealizované v galériách a múzeách na Slovensku.

Cena: 3,30 eur

 Kriticke pojmy

Kritické pojmy dejín umenia

Slovenský preklad Kritických pojmov dejín umenia s predslovom Miroslava Marcelliho vyšiel v spolupráci s Nadáciou - Centrum súčasného umenia. Preklad medzinárodne známej publikácie Critical Terms for Art History poskytuje nový pohľad na kritické pojmy, objasňuje ich v inej dimenzii významov a interpretácií a jej autori ju vnímajú ako príspevok k uvedomeniu si faktu, že umenie vstupuje do éry nového akcionizmu. Medzi skúmané a hodnotené pojmy patria napríklad reprezentácia, znak, slovo a obraz, narácia, význam / interpretácia, modernizmus, avantgarda, rod, identita a iné.

Cena: 33 eur

Kulturna politika druha strana

Kultúrna politika od Amsterdamu po Žilinu
Publikácia Kultúrna politika od Amsterdamu po Žilinu mapuje rovnomenný projekt rozvoja kultúry v žilinskom regióne, ktorý bol organizovaný European Cultural Foundation, Nadáciou-Centrum súčasného umenia, v spolupráci s Odborom kultúry Úradu Žilinského samosprávneho kraja. Projekt bol zameraný na zmapovanie súčasného stavu kultúrnej infraštruktúry, vytvorenie plánu rozvoja kultúry v Žilinskom kraji, vytýčenie nových vzťahov medzi vládou, regionálnymi a miestnymi samosprávami a umeleckým sektorom. Dôraz kládol najmä na systémové zmeny kultúrnej politiky s dlhodobou víziou v Žilinskom kraji.

DVD k publikácií obsahuje okrem filmového dokumentu "Inovatívne kultúrne projekty v Žilinskom regióne", 
aj všetky texty v elektronickej podobe 
a výber z príspevkov konferencií na tému regionálnej kultúrnej politiky. 

Cena: komplet s DVD - 6,70 eur 
         publikácia - 5 eur