Nadácia - Centrum súčasného umenia vznikla v roku 1993 pod názvom Sorosovo centrum súčasného umenia (SCCA). Počas svojho pôsobenia riadiaceho sa filozofiou otvorenej spoločnosti jej zakladateľa filantropa Georga Sorosa výraznou mierou prispela k podpore a rozvoju súčasných podôb výtvarného umenia, divadla, tanca, hudby, kinematografie a filmovej tvorby.

 

Prvé slovenské centrum pre podporu súčasného výtvarného umenia sa tak zaradilo do existujúcej siete rovnako zameraných centier v krajinách strednej a východnej Európy SCCA Network (1985-1999), preregistrovaný na International Contemporary Art Network (ICAN). Nadácia, pôvodne orientovaná na najmä na súčasné výtvarné umenie, sa postupne vyprofilovala na inštitúciu zameranú na grantovú podporu súčasného umenia, organizovanie umeleckých a vzdelávacích aktivít, poskytovanie dokumentačných a informačných materiálov, čím sa stala jedinečnou svojho druhu na území Slovenska.

 

Od svojho založenia až do roku 1999 bola jedným z najdôležitejších zdrojov pre podporu alternatívnej kultúry a projektov na poli súčasného umenia so širokým záberom pre všetky oblasti umeleckej tvorby s výnimkou literatúry. V tomto období nadácia spravovala finančné prostriedky z fondov nadácie Open Society Institute, New York. Zmenou politiky donorskej nadácie a jej postupným vzďaľovaním sa z územia strednej a východnej Európy musela Nadácia - Centrum súčasného umenia užšie špecifikovať svoju činnosť a zamerať sa na iné zdroje získavania finančných prostriedkov. Napriek tomu zostala verná svojmu pôvodnému zameraniu - súčasnému umeniu a jeho podpore.

 

Nadácia - Centrum súčasného umenia chce naďalej napĺňať svoju misiu a poskytovať platformu podporujúcu rozvoj tvorivých umeleckých a vzdelávacích programov, ako aj spoluprácu s inštitúciami na poli súčasného umenia a kultúry s cieľom zviditeľnenia súčasnej umeleckej tvorby.