Jedným z cieľov Nadácie – Centrum súčasného umenia je zbližovať svet vizuálneho umenia so svetom zberateľstva a umeleckého trhu. Tento zámer bol v rokoch 2003 až (?) realizovaný formou Aukcie súčasného slovenského umenia, ktorú Nadácia pripravovala s renomovaným partnerom, rakúskou pobočkou svetového akčného domu Sotheby´s. 

 

Aukciou sa súčasne Nadácia snažila napĺňať jeden z jej dôležitých cieľov, ktorým je podpora mladého výtvarného umenia na Slovensku. Výťažok z každej aukcie bol preto transformovaný
do grantového programu Nadácie, určeného na podporu projektov v oblasti súčasného umenia. 

 

Snahou Nadácie – Centrum súčasného umenia pri zostavovaní kolekcie dražených diel bolo vytvoriť reprezentatívnu a koncepčne ucelenú kolekciu diel slovenského súčasného vizuálneho umenia, úspešných na domácich aj medzinárodných výstavách.

Ambíciou bolo prostredníctvom aukcie prehĺbiť záujem o súčasné slovenské umenie a zároveň aktivizovať tých, ktorým myšlienka rozvoja filantropie v oblasti umenia a kultúry nie je cudzia.

 

Súčasťou aukcie boli okrem sprievodnej výstavy a katalógu aj prednášky odborníkov o trhu so súčasným umením a galerijnom marketingu. Od roku 2010 je aukcia súčasťou Bratislavského festivalu umenia BLAF.  

 

aukciasucum