BLAF je festival vizuálneho umenia, na ktorom môže návštevník zažiť, pochopiť, vnímať a diskutovať o umení. Festival má ambíciu ponúknuť návštevníkom možnosť bezprostrednejšieho kontaktu so súčasným umením v rôznych jeho podobách.

Festival je zároveň platforma pre aktívnu spoluprácusieťovanie štátnych a súkromných galérií ako aj prezentáciu už etablovaných formátov v oblasti súčasného umenia. Festival je miestom interakcie verejnosti s galerijnou scénou.

Koncept festivalu je doplnený ponukou rôznorodých sprievodných aktivít, workshopov, koncertov, vzdelávacích programov, vernisáží, komentovaných prehliadok výstav, programov pre rodiny s deťmi a pod. Festival je lokalizovaný do štátnych i neštátnych, komerčných i nezávislých galérií v hlavnom meste.

Zámerom projektu je vytvorenie jednotiacej platformy pre posilnenie pozície a pozitívnejšieho vnímania vizuálneho umenia v hlavnom meste. Cieľom projektu je naštartovanie aktívnej a dlhodobej spolupráce galerijných kultúrnych inštitúcií a strategický  marketing ich aktivít smerom k rôznym cieľovým skupinám. Ambíciou festivalu je zvýšenie povedomia o samotnom výtvarnom umení a jeho prezentácia formami atraktívnymi pre občanov všetkých vekových kategórií.

Vo vymedzenom 4-dňovom horizonte projekt ponúka priestor na široké možnosti prezentácie umenia a koncentruje rôzne aktivity vizuálneho umenia pod jedno „strešné podujatie“. Prínosom je väčší vzdelávací, marketingový a celospoločenský dopad.

VIAC info na: www.blaf.sk 
FB: BLAF / Bratislava Art Festival