Festival Blaf 2013 opäť združoval v rámci jednej platformy bratislavské galérie v celkovom počte 30 a ich program prezentoval spoločnou programovou brožúrou.

Blaf taktiež pokračoval v cykle prednášok  Ako na umenie? – zameraným na oblasť výskumu, teórie, kurátorstva a obchodu so súčasným umením.

Festival v roku 2013 navyše predstavil novú dramaturgickú rovinu – vlastný program organizátora Nadácie – Centrum súčasného umenia, ktorý tvorila performatívna časť Živé umenie, prezentujúca performatívne výstupy domácich i zahraničných umelcov.


blaf2013

 

Koncept festivalu dopĺňala ponuka sprievodných aktivít, okrem iného:

  • otvárací koncert festivalu na nádvorí SNG (Puding Pani Elvisovej, Le Payaco, Zóna A)
  • vernisáže (napr. Nultá výstava v Kunsthalle LAB) 
  • komentované prehliadky (pochôdzka architektonickými zákutiami komplexu SNG) 
  • V galérií nezvoní - program rôznorodých vzdelávacích a tvorivých workshopov pre žiakov ZŠ a študentov SŠ 
  • Slovak Fashion Council (o spolupráci vo fashion biznise)
  • Blaf market na nádvorí SNG 
  • Heineken Bike Art (workshop – navrhovanie designu bicyklov)