Young visual artists awards 

je sieť medzinárodných ocenení pre mladých umelcov, iniciovaných americkou nadáciou The Foundation For Civil Society v období transformácie (po roku 1989) v krajinách východného bloku a Balkánu.

Prvým z ocenení bola Cena Jindřicha Chalupeckého, ktorá vznikla v Prahe v roku 1991. Myšlienka projektu bola iniciovaná v decembri 1989 v diskusii Václava Havla s manželkou posledného amerického veľvyslanca v komunistickom Československu Wendy Luers, ktorá je súčasne prezidentkou Foundation For a Civil Society (ďalej už len FCS) a ktorá nad zakladaním cien prebrala patronát. Druhou z radu cien, ktorých misiou malo byť najmä zabezpečiť umelcom z krajín bývalého socialistického bloku možnosť slobodne tvoriť nielen doma, ale aj v zahraničí (USA), bola slovenská Cena Oskára Čepana, ktorá vznikla v roku 1996. V roku 2001 sa FCS rozhodla zastrešiť jednotlivé a postupne expandujúce ceny spoločnou sieťou – networkom – ktorý dostal názov Young Visual Artists Awards – v súlade so svojou misiou združovania ocenení pre mladých umelcov.

Dodnes tvorí network už desať krajín v rámci strednej Európy a Balkánu: 

ARDHJE AWARD – TICA – Tirana, Albánsko

ZVONO AWARD – Sarajevo Centre for Contemporary Arts, Bosna a Hercegovina

BAZA AWARD – Institute of Contemporary Art – Sofia, Bulharsko RADOSLAV PUTAR AWARD – Institute for Contemporary Art, SCCA Záhreb, Chorvátsko

JINDŘICH CHALUPECKÝ AWARD – Jindřich Chalupecký Society, Czech Republic

ARTIST OF TOMORROW AWARD – Kosova Art Gallery, Kosovo DENES AWARD – Contemporary Art Center Skopje, Macedónsko DIMITRIJE BASICEVIC MANGELOS AWARD – Dez org and Remont Gallery, Srbsko

OSKÁR ČEPAN AWARD – Foundation-Centre for Contemporary Arts, Slovensko

OHO AWARD – Zavod P.A.R.A.S.I.T.E. Gallery in Center P47, Slovinsko