Jana KAPELOVÁ (*1982/ Trnava, SK)
Jana Kapelová

Laureátkou 19. ročníka Ceny Oskára Čepana sa 24. októbra 2014 stala Jana Kapelová (*1982), ktorá videoinštaláciu Čakanie na materiál vytvorila spolu so svojim otcom Jánom Kapelom.

Jana Kapelová dielo


"Jak může jednotlivec změnit či podrýt už nastavené společenské normy a konvence, anebo jim vůbec uniknout? Tato otázka je, dá se říci, klíčovým tématem v tvorbě Jany Kapelové. V jejích dílech se střetává rovina institucionální kritiky – jež reflektuje její kulturně-politickou angažovanost v uměleckém poli – a filozofičtější zájem o možnostech jednotlivce obejít či transformovat (nefunkční) sociální systém a dosáhnout tak seberealizace. Zároveň se jedná o to, jakou v tom všem hraje roli samo umění.“ – T.  Stejskalová

"U Jany Kapelovej porota ocenila schopnosť sprostredkovať univerzálnu brikolérsku skúsenosť obyvateľov strednej Európy vo veľmi osobnom rodinnom námete; to, ako nahliada cez konkrétnu príkladovú štúdiu na obecnejšie vzťahy mezi ľudskou prácou a pocitom sebanaplnenia, a ako rozširuje definíciu umenia na privátne prostredie." (zdôvodnenie komisie)
 
Finalisti:
Odborná komisia vybrala zo štyridsiatich prihlásených štyroch finalistov. Na spoločnej výstave, ktorá prebiehala od 16. októbra do 5. decembra v Novej synagóge/Kunsthalle v Žiline svoje diela a videnie sveta prezentovali: 
Jana Kapelová (viac)
Jaroslav Kyša (viac)
Martin Kochan (viac)
Matěj Smetana (viac)

finalisti Čepana 2014

Komisia a cena:

Odborná komisia v zložení Áron Fenyvesi, Piotr Stasiowski, Jiří Ptáček, Michal Murin a Mira Keratová sa o víťazovi rozhodovala na základe predošlej tvorby a aktuálneho diela na výstave finalistov. 
Víťazka získala 6-týždňový rezidenčný pobyt v International Studio & Curatorial Program v New Yorku, finančnú odmenu v hodnote 2600 eur a po návrate z rezidenčného pobytu možnosť realizovať samostatnú výstavu v etablovanej umeleckej inštitúcií na Slovensku.

Petra FERIANCOVÁ (*1977, Bratislava)

laureátka Ceny Oskára Čepana 2010

CENA O CEPANA 2010 photo Boris Nemeth 046

"Podstatou diel Petry Feriancovej je zabúdanie ako i spomínanie, či bezprostredné hľadanie. Minulosť je neurčitá, rozostrená, kĺzajúca medzi osobnou skúsenosťou a verejnými asociáciami či stretnutiami. Subjektivita je vždy trajektóriou (či skôr dérive, či protichodnosťou) medzi všeobecným a konkrétnym a späť, kľukatou cestou, ktorá evokuje zdanie o pravdivosti skúseností a spomienok. Feriancovej diela sú dômyselne štruktúrované tak, aby vytvárali zdanie (nemožných) afektívnych stretnutí (pričom vynechanie seba je nevyhnutnosťou, umelecké dielo to od svojich divákov vyžaduje). Feriancová pracuje s osobnými archívmi a spomienkami iných formou siahajúcou od najnižších technológií až po sofistikované  inscenovanie. Diváka pritom situuje priamo do centra či na okraj, v závislosti od toho, kde sa nachádza. Občas netuším, čo sa deje, i keď vlastne tuším, aj keď mi dochádzajú slová, podivné logické usporiadanie vytvára istý pocit (prinajmenšom u mňa), a to je pre požiadavku umeleckého diela dostačujúce." 
(Sharon Kivland, Londýn 2010)

Finalisti:
Petra Feriancová 
(viac
Štefan Papčo (viac
Jaroslav Varga (viac
Pavla Sceránková (viac)


Výstava finalistov a víťaza v priestoroch Galérie Medium trvala od 24. júna (vernisáž a vyhlásenie Ceny) do 1. augusta 2010. Petra Feriancová, Štefan Papčo, Pavla Sceranková a Jaroslav Varga sa na nej odprezentovali novými projektmi, resp. dosiaľ na Slovensku nevystavenými dielami. 
Skladačka k výstave finalistov

Komisia a cena:
Medzinárodná porota v zložení Anna Daučíková (SK), Sharon Kivland (GB, F), Sandra Kusá (SK), Marek Pokorný (CZ) a Lucia Tkáčová (SK), sa po zdĺhavom procese rozhodla vybrať do finále umelcov, ktorých práca a prístup k tvorbe majú rôznorodý charakter, vzbudzujú diskusiu, nastoľujú otázky, podnecujú úvahy o podobách súčasného vizuálneho umenia na Slovensku a zároveň vykazujú potenciál svojho vlastného budúceho vývoja.

Absolútna víťazka Ceny Oskára Čepana 2010 získala finančnú satisfakciu v hodnote 2 600 EUR, rezidenčný pobyt v New Yorku a samostatnú výstavu v Slovenskej národnej galérii.

Výstava finalistov: 
Tomáš RAFA (*1979)

Laureátom 16. ročníka ceny za vizuálne umenie pre umelca

do 35 rokov sa stal Tomáš Rafa, ktorý získal finančnú odmenu, samostatnú výstavu v SNG aj pobyt v New Yorku.

 

IMG 7247 res


Tomáš Rafa je absolventom Ateliéru digitálnych médií na Fakulte výtvarných médií Akadémie umení v Banskej Bystrici. Rafa pokračoval vo svojom, už trojročnom, projekte, ktorý nesie názov Nový nacionalizmus v strede Európy. Víťazné video má 55 minút. „Zameral som sa na vymedzovanie hraníc patriotizmu, extrémizmu, nacionalizmu a vzťahov medzi majoritou alebo minoritou, národnostnou či sexuálnou,“ hovorí Rafa. Ide najmä o zábery protestov, demonštrácií či iných podujatí nesúcich v sebe formu xenofóbie a boja rozličných záujmových skupín za ich práva. Projektu Rafa vytvoril aj stránku newnationalism.eu

 
 

Finalisti:
Tomáš Rafa (viac
Kassaboys 
(viac)
Katarína Poliačiková (viac)
Ján Šipöcz (viac)

Vernisáž výstavy finalistov a vyhlásenie Ceny sa uskutočnili v Galleria Cvernovka 20. októbra 2011.

 

IMG 7228 res


Inováciami oproti minulým rokom bolo vylúčenie možnosti hlásenia sa študentov do súťaže a zároveň predĺženie časového obdobia medzi vyhlásením finalistov a víťaza z pôvodného mesiaca na štyri mesiace – aby mali finalisti dostatočný priestor pre prípravu a realizáciu nového diela na spoločnú výstavu.

 

Komisia a cena:

O víťazovi rozhodla medzinárodná komisia v zložení Edit András /HU/ (Research Institute for Art History of the Hungarian Academy of Sciences, Budapešť), Fedor Blaščák /SK/ (filozof), Ondřej Chrobák /CZ/ (kurátor a teoretik), Maja Fowkes & Reuben Fowkes /HR, GB/ (teoretici súčasného umenia a kurátori s pôsobnosťou v Budapešti a Londýne, držitelia grantu Igora Zabela a autori projektu translocal.org) a Gábor Hushegyi /SK/ (historik umenia, teoretik)


Výstava finalistov:


Mira GÁBEROVÁ (*1979)
Laureátkou Ceny Oskára Čepana 2012 sa stala Mira Gáberová.
mira-gaberova-cena


Absolútna víťazka Ceny Oskára Čepana Mira Gáberová, realizovala dielo s názvom Performance Group (2012). Na víťaznej práci sa porotcovia zhodli jednohlasne, ocenili autorkino citlivé a mnohovrstvové odhaľovanie podstaty komunity, skúmanie kolektívnej kreativity, ako aj ozveny histórie performatívneho umenia v jej diele.

mira-gaberová3

 

Finalisti:
Mira Gáberová (viac)
Tomáš Džadoň 
(viac
Oto Hudec (viac
Matej Vakula (viac

Odborná porota ocenila výraznú umeleckú koncepciu všetkých finalistov, ako aj ich výslednú realizáciu vo výstavnom priestore. Tiež si všimli spoločné črty jednotlivých projektov, medzi ktoré patrí spoločný záujem umelcov o v súčasnosti relevantné otázky
i problém participácie.

Výstava finalistov prebehla v priestoroch Slovenskej výtvarnej únie v dátume 20.9.-14.10., víťaz bol vyhlásený 20. septembra v hoteli Sheraton. 

SVU COC12

Pred vyhlásením absolútneho víťaza sa jednotliví finalisti predstavili formou verejných prezentácií v priestoroch KC Dunaj, 
v ktorých priblížili svoju aktuálnu tvorbu.  

Komisia a cena: 
Medzinárodná odborná komisia v zložení Edit András /HU/, Fedor Blaščák /SK/, Ondřej Chrobák /CZ/, Maja Fowkes & Reuben Fowkes /GB, CRO/ a Gábor Hushegyi /SK/, vybrala do finále umelcov, ktorých práca a prístup k tvorbe majú rôznorodý charakter, vzbudzujú diskusiu a podnecujú úvahy o podobách súčasného vizuálneho umenia na Slovensku.


Víťazka získala finančnú odmenu v hodnote 2600 €, šesťtýždňový rezidenčný pobyt v New Yorku a možnosť realizovať samostatnú výstavu v Slovenskej národnej galérií. 

Výstava finalistov:
Radovan ČEREVKA (*1980 /Košice, SK)
Laureátom 18. ročníka Ceny Oskára Čepana sa 10. októbra 2013 stal Radovan Čerevka. 
COČ13 Cerevka

"Radovan Čerevka sa dlhodobo zameriava na masmediálnu reflexiu vojnových konfliktov. Výstupom jeho práce sú rozmerné inštalácie zahrňujúce širokú škálu médii od priestorových diel k voľným kresbám inšpirovaným infografikou. Komisia vyzdvihla hlavne jeho aktuálny posun od politicky angažovaného pohľadu na médiami filtrovanú realitu k výtvarne bohatej výpovedi."

Finalisti:
Radovan Čerevka
(viac)
Erik Sikora 
(viac)
Martin Vongrej (viac)
Zuzana Žabková (viac)
COČ13 finalisti

Výstava:
Novinkou 18. ročníka bola okrem zmeny priestoru aj zmena programovej štruktúry - návštevníci si mohli pozrieť výstavu finalistov pred vyhlásením výsledkov a laureáta Ceny pre rok 2013.
Výstava sa uskutočnila od 25. septembra do 15. októbra v Pisztoryho paláci v Bratislave.
Na rovnakom mieste bol v deň vyhlásenia výsledkov predstavený krátky dokument o Cene Oskára Čepana 2013 z dielne hentak.sk. 

Komisia a cena:
Štvoricu finalistov na základe ich predošlej tvorby vybrala medzinárodná porota na roky 2013-2014 v zložení Áron Fenyvesi (Trafo Grallery / HU), Piotr Stasiowski (Wroclaw Contemporary Museum / PL), Jiří Ptáček (Fotograf Gallery / CZ), Michal Murín (Akadémia umení v Banskej Bystrici), Mira Keratová (freelance kurátorka). 
Absolútny víťaz Ceny Oskára Čepana 2013 získal finančnú satisfakciu v hodnote 2600 Eur, rezidenčný pobyt v New Yorku a samostatnú výstavu v Slovenskej národnej galérii v Bratislave.

Výstava finalistov:

 

Michal MORAVČÍK (*1974, Bratislava)

laureát Ceny Oskára Čepana 2004

privacy-does-not-Moravcik

 

Michal Moravčík študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Okrem výstavných činností doma i v zahraničí pôsobí ako pedagóg na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity a na Fakulte architektúry Technickej univerzity v Bratislave a ako výtvarný redaktor časopisu o výtvarnom umení Vlna.
Na súťaži sa prezentoval inštaláciami a nábytkovými objektami s prevažne politickým podtextom. Michal Moravčík otvára svojimi dielami aj politickú a sociálnu problematiku ako je napr. fenomén otvorenej spoločnosti a rôznorodosť výkladov jej fungovania alebo stupňujúci sa pocit straty súkromia zapríčinený čoraz dokonalejšími technickými prostriedkami, ktorými disponujú mocenské štruktúry. (obnova.sk)

 

Na samostatnej výstave (ktorá je súčasťou ceny pre víťaza) s názvom Patriot Pact reflektoval svoju šesťtýždňovú stáž v New Yorku. Výstava sa (v nadväznosti na Moravčíkové staršie práce) sústreďuje na politický akčný rádius USA, a v tomto kontexte kriticky komentuje fenomén amerického nacionalizmu. Zámerom výstavy bolo adresovať nacionalizmus ako jeden z problémov, ktorý presakuje z politiky (veľmi úzko previazanej s ekonómiou, alebo ideológiou) do každodenného života bežného občana.

 

Finalisti:

Michal Moravčík (viac

Tomáš Agat Blonski (viac)

Jaroslav Kyša (viac)

Peter Maukš Voda (viac)

 

Výstava:

Slávnostné vyhlásenie víťaza a otvorenie výstavy sa uskutočníilo 23.6. 2004 v Galérii mesta Bratislavy (Pálffyho palác), kde svoje diela prezentovali všetci štyria finalisti. Výstava v GMB trvala do 5.9.2004.

 

Novinkou Ceny Oskára Čepana v roku 2004 bola finančná odmena v hodnote 20 tisíc SK určená pre víťaza. Okrem toho víťaz získal aj šesťtýždňový pobyt v New Yorku a samostatnú výstavu. Cenu symbolicky odovzdla Eileen Weiser, manželka veľvyslanca USA na Slovensku.