Radovan ČEREVKA (*1980 /Košice, SK)
Laureátom 18. ročníka Ceny Oskára Čepana sa 10. októbra 2013 stal Radovan Čerevka. 
COČ13 Cerevka

"Radovan Čerevka sa dlhodobo zameriava na masmediálnu reflexiu vojnových konfliktov. Výstupom jeho práce sú rozmerné inštalácie zahrňujúce širokú škálu médii od priestorových diel k voľným kresbám inšpirovaným infografikou. Komisia vyzdvihla hlavne jeho aktuálny posun od politicky angažovaného pohľadu na médiami filtrovanú realitu k výtvarne bohatej výpovedi."

Finalisti:
Radovan Čerevka
(viac)
Erik Sikora 
(viac)
Martin Vongrej (viac)
Zuzana Žabková (viac)
COČ13 finalisti

Výstava:
Novinkou 18. ročníka bola okrem zmeny priestoru aj zmena programovej štruktúry - návštevníci si mohli pozrieť výstavu finalistov pred vyhlásením výsledkov a laureáta Ceny pre rok 2013.
Výstava sa uskutočnila od 25. septembra do 15. októbra v Pisztoryho paláci v Bratislave.
Na rovnakom mieste bol v deň vyhlásenia výsledkov predstavený krátky dokument o Cene Oskára Čepana 2013 z dielne hentak.sk. 

Komisia a cena:
Štvoricu finalistov na základe ich predošlej tvorby vybrala medzinárodná porota na roky 2013-2014 v zložení Áron Fenyvesi (Trafo Grallery / HU), Piotr Stasiowski (Wroclaw Contemporary Museum / PL), Jiří Ptáček (Fotograf Gallery / CZ), Michal Murín (Akadémia umení v Banskej Bystrici), Mira Keratová (freelance kurátorka). 
Absolútny víťaz Ceny Oskára Čepana 2013 získal finančnú satisfakciu v hodnote 2600 Eur, rezidenčný pobyt v New Yorku a samostatnú výstavu v Slovenskej národnej galérii v Bratislave.

Výstava finalistov: